LARP Stichting Booyah
Fokkemast 32
1423 EG  Uithoorn

KvK:  6329 2025

Voor algemene en OC zaken:
booyah.larp@gmail.com

Voor personage en IC zaken:
sl.booyah@gmail.com

Voor Crafting zaken:
crafting.booyah@gmail.com

NL48 INGB 0008 0103 86

Facebook groep

Booyah forum

Tijdens evenementen is de organisatie voor noodgevallen bereikbaar via 06-341 541 40.