Bij je eerste deelname/inschrijving bij Booyah vragen wij om je Verklaringen. Deze hoeft niet getekend te zijn. Handtekening kan op het evenement gezet worden.
Je hoeft de verklaring niet met elk evenement opnieuw in te leveren. Wegens de privacy wet, mogen we deze 7 jaar bewaren. Wel aan jullie om wijzigingen tijdig aan ons door te geven.
De verklaringen kan je bij Documenten vinden.

Geld overmaken naar: NL48 INGB 0008 0103 86
t.n.v. Booyah LARP

Inschrijven doe je via The Nexus