De spelwereld heet Protos. Protos is een High-fantasy setting met magische wezens in alle soorten en maten.

Summon
Aan het einde van een lange dag val je in slaap… Moe van alle beslommeringen laat de slaap niet lang op zich wachten.
Het is weer de zelfde droom, mist en de zilveren ogen van een vrouw in de mist… deze keer lijkt het anders.
Echter heb je het gevoel dat je achterover valt in de eindeloze mist. Voor je denkt dat je te pletter valt stopt het gevoel van vallen.
Je kijkt om je heen en naast een aantal andere figuren zie je de grijze vrouwe met haar zilveren ogen. Ze lijkt van mist en rook te zijn gemaakt en haar ogen lijken ze vast te houden.
“Ik heb jullie hier naar toe gebracht met een reden… De paden van het lot komen allen samen op deze tijd en plaats, jullie waren voorbestemd hier te zijn… Ook al weet ik niet de waarom en de hoe… Maar ik weet wat was, ik zie wat is… en ik hoop op wat zál zijn”
Wederom heb je het gevoel dat je valt…
Dan open je je ogen… Om je heen is een wereld die je niet kent, geur, kleur, energie, alles lijkt anders… Dan hoor je een stem:
“Welkom op Protos…”

Native
“Twee dingen zijn zeker in het leven, de Zon brand zonder genade en de Nacht valt voor iedereen als de Maan aan de hemel wast”
– Archibald de Artifact verzamelaar –

Protos is het thuis van talloze rassen en volkeren. De Dragoveniër, Duerghar en reuzen wonen in het noorden, de Avenaï, Carnaxi en trollen in de centrale vlaktes en de Aydani in het zuiden.
In het oosten broeit de Murtameï horde in haar droom over vernietiging en verovering
Al sinds mensen, trollen, Duerghar, Avenaï, faunen en elven-heugenis leven de aardgebondenen onder het Juk van de Gevleugelden, een volk van Zon en Maan dat in haar doen en laten geen rekening houdt met de nietigen onder hun hiel.
Rijken rijzen en vallen, steden bloeien en branden, beschavingen, dorpen culturen, iedere cylus laait de strijd weer op in een eindeloze spiraal van dood en vernietiging.
1200 jaar geleden was de eerste slag, de aardgebondenen sloegen terug onder leiding van de Draken-Koning, een wezen van buiten Protos.
Recentelijk hebben de Noorderlingen en de Avenaï stammen zich verenigd in een poging de wereld één te maken en zich te verenigen tegen de gevleugelden. Tot dusver blijven op kleine overwinningen na de grote successen nog uit.
Tijd om de wapenen op te pakken, de energie op te laden en te werken aan een heldere toekomst voor allen die op de grond lopen.

De wereld is verscheurt in een Oorlog tussen de Gevleugelden. Door de millenia heen zijn koninkrijken van de “Aardbebondenen” gerezen en gevallen onder het juk van de haat tussen deze twee machtige facties en de volkeren die gedwongen zijn hen te dienen als slaven. Dit conflict laait op en gaat liggen om vervolgens weer in alle hevigheid op te laaien. Dit heeft er toe geleid dat de wereld verdeeld is geraakt in volkeren die technologisch in de late middeleeuwen of in de “ijzertijd” leven, tot volkeren die terug naar de “Steentijd” gebombardeerd zijn en nu op primitieve wijze in harmonie met de natuurlijke wereld proberen te leven.

Spel
Wij combineren een bestaande spelwereld met alle mogelijkheden van een open setting. Dit houdt in dat je een lid van één van de vele diverse volkeren kan spelen die op Protos wonen en hoewel hier bepaalde culturele dingen aan vast zitten, is er redelijk veel ruimte om hier met je karakter een eigen draai aan te geven.
Wij staan open voor communicatie.

Summon
Wat is een Summon?
Stel je hebt altijd iets “Speciaals” willen spelen, maar je loopt vaak tegen een “Past eigenlijk niet in de setting”, “Dat past niet in onze wereld” of iets dergelijks aan. Als Summon kun je bij ons spelen wat je maar wilt.

Hoe dan? En past dat wel in het verhaal?
Ja zeker weten, want je karakter wordt bij de eerste paar minuten van je spel in de wereld gegooid op een oude vertrouwde manier, namelijk onze variant van

Summon of Native, we proberen altijd nieuwe karakters in het spel te verweven.

Persoonlijke achtergrond
Als we een persoonlijke achtergrond van je karakter hebben trachten we daar zoveel mogelijk gebruik van te maken voor persoonlijk spel. Wij trachten op Booyah! Spel te faciliteren dat aansluit op je karakter en we proberen op emotioneel vlak en fysiek vlak nét dat stapje verder te gaan.

NPC
Wij HOUDEN van onze NPC’s en proberen de rollen dusdanig te schrijven dat ze aanvoelen als echte personen met diepe wortels in de spelwereld. Onze NPC’s zijn onze voornaamste hulp bij het tot leven brengen van het verhaal en de volkeren van de wereld.
Waar mogelijk proberen we het verschil tussen NPC en PC zo klein mogelijk te houden.

Spel-stijl
Ons credo is: SPELEN MET JE KADAVER!
Wees trouw aan je karakter, butsen of even een ritueeltje doen, is niet altijd de oplossing van het plot. Het belangrijkste is dat je doet wat logisch is voor je karakter. Hoewel we een reizende LARP zijn, ligt de focus waar logisch op terugkomende thema’s en zijn er wel degelijk consequenties voor de acties die je karakter neemt.
Heb je een dorpje gered van een boosaardige Krijgsheer? Goede kans dat de dorpelingen je dankbaar zijn en dat uiten op hun eigen manier
Heb je de Krijgsheer gedood? Goede kans dat zijn familie of vertrouwelingen op wraak zinnen, zowel positief als negatief, maar consequenties zijn een ding bij ons!